KVK ve İptal Politikalarımız

Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: D Hotel Turizm Ticaret A.Ş

Fahrettin Paşa Mahallesi 2303 Sok.No:5 Çeşme /İzmir 

Ticari merkezi Fahrettin Paşa Mahallesi 2303 Sok.No:5 Çeşme /İzmir adresinde bulunan, Çeşme Vergi Dairesi’nin 2650681268 numaralı mükellefi, 0265068126800001 Mersis numaralı Veri Sorumlusu D Hotel Turizm Ticaret A.Ş, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

D Hotel Turizm Ticaret A.Ş. (“The D’Hotel Çeşme Spa&Resort ”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık .

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

2. Veri Kategorizasyonu :

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, Pasaport bilgisi ,Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi, Nüfusa kayıtlı olduğu il ,ilçe, Cilt ,Seri No gibi İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, Adres, Kep adresi gibi Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi , banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri gibi Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi Cinsiyet Verisi Cinsiyet Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Aile bireyleri ve yakın bilgisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar Etkinliklerde çekilip web sitesine konulan fotoğraflar , fotoğraf gibi Hukuki İşlem Bilgisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi Müşteri işlem Bilgisi Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi gibi Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi Sağlık Verisi Gıda alerjisi ,Boy ,Kilo ,Vücut Kitle Endeksi gibi sağlıkla ilgili veriler,Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı Seyahat Verisi Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

 Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep/Şikayetlerin Takibi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri , Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Müşteri İşlem Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiTalep/Şikayetlerin TakibiMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Cinsiyet
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Görsel ve işitsel kayıtları
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Kimlik, İletişim Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu OlmasıHukuki İşlem
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması Cinsiyet Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ,veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Seyahat Verisi Yetkili Kişi,Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden Sağlık Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden Sağlık Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden Kimlik Verisi, İletişim Verisi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi•Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi


4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması İş ortağı(mali müşavir)
Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)Sigorta İşlemlerinin Takibi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi KVKK m.5 f.1 f bendi;Açık Rıza Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi , tur şirketi, Nakliye Şirketi )
Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Hissedarlar
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)
Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları KVKK m.5 f.1 Açık Rıza Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ; basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi ,Güvenlik Kameraları, araç plakanız, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz Başvuru Formu’nu kullanarak,

● Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Fahrettin Paşa Mahallesi 2303 Sok.No:5 Çeşme /İzmir adresine göndererek,

● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimizin Ticari merkez adresi olan Fahrettin Paşa Mahallesi 2303 Sok.No:5 Çeşme /İzmir adresine bizzat başvurarak,

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle dhotel@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin , başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

İptal ve İade Politikamız

HİZMET  İPTAL ve İade Politikamız

A- Otel, Rezervasyonun başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir nedenlerden dolayı rezervasyon iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

B- Tüketici, hizmetin başlamasına 21 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

C- Tüketici hizmetin başlangıcından 21-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin %50 sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını otele yapmayı kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

D- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici hizmet başlangıcından tam 21-7 gün öncesine kadar hizmetin %50 sini 7 günden az bir süre kala ise hizmet bedelinin tamamını otele ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E- Hizmetin başlamasına en son 21 gün öncesine kadar yapılan iptallerde otel tüketiciye o ana kadar ödediği ücretin tamamını iade eder.

F- Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları veya ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurum raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

G- Tüketici hizmet almadan önce yada esnasında almış olduğu hizmeti başkasına devir edemez. Otel bu durumda tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

H- Otel, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetin başlamasından 21 gün evvel, kısmen veya tamamen iptal edebilir.

I- Kullanılmayan veya erken ayrılma durumlarında  toplam konaklama bedeli tahsil edilir ve herhangi bir ücret iadesi yada iskonto  yapılamamaktadır.(Mücbir sebepler hariçtir.)

J- Tüketici, D Hotel Turizm Ticaret A.Ş  işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir.