Sürdürülebilir Turizm

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ

 

 

·         The D Hotel olarak  Sürdürülebilir Turizm  gerekliliklerini sağlamak önceliklerimizdendir.

·         Çalışanlarımız ve misafirlerimiz için  güvenli ve sağlıklı koşullar sağlamak için çalışmalarımızı sürdürürüz.

·         Acil durumlarda oluşabilecek koşulları önlemek için acil eylem planlarımızı oluşturur ve uygularız. 

·         Bölgemiz ve ülke turizmine katkı sağlamak ve sürekli iyileştirmek için çalışmalar ve araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

·        Atıklarımızı çevreyi kirletmeden, yasalara uygun  olarak uzaklaştırıyor, geri dönüşümü mümkün atıkları kazanmak için uygulamalar gerçekleştiriyoruz. kaynakları en  az kullanacak ve doğal enerji üretmek konularında  projeler geliştiriyor misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendiriyor ve desteklerini istiyoruz.

·         Kuruluşumuzda personelimize cinsiyet, din, ırk, dil konularında ayrımcılık yapılmaz, yabancı çalışalar isdihdam edilir.

·         Bölge ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak için iş gücümüzü  mümkün olduğunca bölge halkından oluşturmayı tercih  ederiz

·         Çocuk işçi çalışmasına  izin vermiyoruz.

·         Uygun kalite ve hizmeti sağlaması koşulu ile bölgemiz tedarikçilerinden ürün ve hizmet satın alarak yerel Ekonomiyi destekliyoruz.

·         Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını bize bildirmelerini sağlıyor, şikayetlerini etkili olarak gideriyoruz.

·         Çeşme Bölgesinin Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi değerlerini tanıtıyor ve misafirlerimizin ziyaret etmeleri için teşvik ediyoruz.

·         Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında doğayı ağaçlandırıyor, bağışlar ile katkı sağlıyor, hayvan dostlarımızı koruyoruz

 

 

                  İşletmeci 

                    YAKUP DEMİR